SF Grei

Spilledager OFK (2017)

Spilledager OFK (2017)

Alle kamper i ungdoms- og seniorfotballen har faste kampdager hver sesong. Enkelte unntak gjøres, men så og si alle kamper spilles på disse dagene. Under finnes oversikten over kampdager for sesongen 2017, som er svært viktig å ha oversikt over før lagpåmelding i januar. På den måten tar man hensyn til når lagene over/under seg spiller kamper, for best mulig flyt og tilrettelegging for spill for mer enn bare sin egen aldersgruppe. I barnefotballen forholder nivåene og aldersklassene seg som oftest til en primærdag mellom mandag og torsdag, men det er noe større variasjon i spilledager her.

Eks: Hvis en klubb melder seg på i G13 2. div (tirsdag), mens trinnet over melder seg på i G14 2. div (onsdag), vil det være lite rom for kamphospitering for de yngste spillerne. Da tar man heller en intern diskusjon om hva som er mest hensiktsmessig å gjøre for begge lagene, for å legge bedre til rette for hverandre.

Nivået man melder seg på skal alltid være klarert og godkjent av klubben i forkant av påmelding.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products