Innkalling til ordinært årsmøte - 21. mars 2019 kl. 19.00

SF Greis årsmøte avholdes i Storsalen/Grei-huset.

Årsmøte SF Grei - torsdag 21. mars kl. 19.00 (Storsalen) - agenda:

  • Godkjenne stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  • Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen sammen med dirigenten
  • Behandle hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
  • Behandle hovedstyrets og gruppenes reviderte regnskaper 2018, herunder revisors rapport.
  • Fastsette medlemskontingent for 2019.
  • Valg av 2 revisorer.
  • Vedta hovedstyrets og gruppendes budsjett 2019.
  • Behandle SF Greis organisasjonsstruktur
  • Valg av nytt styre og valgkomite.

​Alle medlemmer av SF Grei ønskes velkommen.

Saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer senest én uke før. Dersom man ønsker dette ber vi medlemmer ta kontakt på post@grei.no slik at dokumentene kan mottas som PDF. Vi ber også om at medlemmene tar disse dokumentene med på årsmøtet, da det vil være begrenset med kopier tilgjengelig.

Treningstider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift